Dejavnosti

VARSTVO VOZAČEV: 7.40 – 7.55
 • ponedeljek, torek – Petra Peternelj
 • sreda, četrtek, petek – Monika Gasser

 

INTERESNE DEJAVNOSTI
Otroški pevski zbor Polona Markelj – torek, 12.25 – 13.10
Dramski krožek Tadeja Tolar – četrtek, 12.25 – 13.10
Ročna dela Tadeja Tolar
Monika Gasser
– sreda, 12.25 – 13.10
Ritmika Valentina Pintar – petek, 12.25 – 13.10
Športni krožek Valentina Pintar – petek, 13.15 – 14.00
Turistični krožek Bernarda Kejžar
Monika Gasser
– sreda, 13.40– 14.25

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI
 • Branje za bralno značko
 • branje za EKO bralno značko
 • branje za angleško bralno značko
 • Cici – vesela šola
 • Zlati sonček
 • Krpan
 • Cankarjevo tekmovanje (Mehurčki)
 • matematično tekmovanje Kenguru
 • tekmovanje za čiste zobe