Dejavnosti

VARSTVO VOZAČEV: 7.40 – 8.40
 • ponedeljek – Ana Čufer
 • torek, sreda, četrtek, petek – Monika Gasser

 

INTERESNE DEJAVNOSTI
Otroški pevski zbor Monika Gasser – ponedeljek, 7.55 – 8.40
Dramski krožek Ana Čufer – torek, 7.55 – 8.40
Ročna dela Ana Čufer – petek, 7:55 – 8.40
Ritmika Valentina Pintar – petek, 12.25 – 13.10
Športni krožek Valentina Pintar – petek, 13.15 – 14.00

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI
 • Branje za bralno značko
 • branje za EKO bralno značko
 • branje za angleško bralno značko
 • Cici – vesela šola
 • Zlati sonček
 • Krpan
 • Cankarjevo tekmovanje
 • Matematični Kenguru
 • tekmovanje za čiste zobe