O šoli

sorica1

V šolskem letu 2016/17 šolo obiskuje 15 otrok v petih razredih. Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih. V prvem oddelku so združeni učenci 1., 2. in 3. razreda. Poučuje jih učiteljica Monika Gasser. V drugem oddelku so učenci 4. in 5. razreda. Poučuje jih učiteljica Andreja Šolar.

Na šoli poteka več interesnih dejavnosti.

Pred poukom imamo organizirano varstvo vozačev.

Povezujemo se s krajevno skupnostjo in društvi. Sodelujemo na prireditvah v kraju: ob novem letu, nastop za starejše krajane, za kulturni praznik, ob materinskem prazniku. Ob koncu šolskega leta imamo razstavo izdelkov učencev PŠ Sorica.