Sodelovanje s starši

SODELOVANJE S STARŠI

 1. Roditeljski sestanki
 2. Pogovorne ure
 3. Predavanja za starše
 4. Delavnice za starše
 5. Srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

 

K 1. točki

Predvideni roditeljski sestanki:

 1. SEPTEMBER (ob 19.00)

Dnevni red:

 1. Osnovne informacije ob začetku šolskega leta (g. Ravnatelj Franc Rant).
 2. Organizacija pouka v šolskem letu 2022/2023.
 3. Volitve predstavnika v svet staršev.
 4. Razno

 

APRIL (za učence 4. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki oz. PŠ Selcih

Dnevni red:

 1. Informacije o letni šoli v naravi (ga. Marjeta Demšar)
 2. Razno

 

JUNIJ (tudi za starše bodočih prvošolčkov)

Dnevni red:

 1. Zaključek šolskega leta 2022/2023
 2. Šolski pripomočki za šolsko leto 2023/2024
 3. Razno

 

SEPTEMBER (za učence bodočega 5. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki ali PŠ Selca

Dnevni red:

 1. Zadnje informacije pred odhodom v letno šolo v naravi (razredničarka oz. učiteljica, ki gre z učenci v LŠN)
 2. Razno

 

K 2. točki

Pogovorne ure bodo predvidoma v tednu ko so predvidene pogovorne ure v Železnikih.

5. 10. 2019
10. 11. 2019
8. 12. 2019
12. 1. 2020
16. 3. 2020
13. 4. 2020
11. 5. 2020

 

URNIK TEDENSKIH POGOVORNIH UR

RAZRED UČITELJICA DAN URA
1. r, 2. r, 3. r Monika Gasser sreda 8.45 – 9.30
4.r, 5. r Katarina Benedik/Tadeja Tolar petek 11.35 – 12.20
TJA 4.,5. r Bernarda Kejžar sreda 9.30 – 10.15
1. – 5. r Polona Pintar sreda 11.35 – 12.20

 

 

K 3. točki

Predavanja, ki jih organizira centralna šola so namenjena tudi staršem naših učencev. V letošnjem letu načrtujemo predavanje 5. 10. 2022, Družinska e-pravila, v prostorih OŠ Železniki.

 

K 4. točki

Delavnice za starše (vsaj enkrat letno) bodo pripravile učiteljice glede na dogovor s starši. Predvidoma v mesecu marcu oz. aprilu.

 

Dostopnost