Sodelovanje s starši

Dobro sodelovanje s starši uvrščamo med pomembnejše dejavnike dela na šoli.

 1. Roditeljski sestanki
 2. Pogovorne ure
 3. Predavanja za starše
 4. Delavnice za starše
 5. Srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

 

K 1. točki.

Predvideni roditeljski sestanki:

SEPTEMBER

Dnevni red:

 1. Osnovne informacije ob začetku šolskega leta (g. ravnatelj Franc Rant).
 2. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom PŠ Sorica.
 3. Šolski koledar za šol. leto 2017/2018.
 4. Volitve v svet staršev.
 5. Razno.

 

FEBRUAR

Dnevni red:

 1. Predavanje z vzgojno tematiko.
 2. Razredna problematika po oddelkih.
 3. Razno.

 

MAJ (za učence 4. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki

Dnevni red:

 1. Informacije o letni šoli v naravi v Savudriji (ga. Marjeta Demšar)
 2. Razno

 

 AVGUST (za učence bodočega 5. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki ali PŠ Selca

Dnevni red:

 1. Zadnje informacije pred odhodom v letno šolo v naravi v Savudrijo (razredničarka oz. učiteljica, ki gre z učenci v LŠN)
 2. Razno

 

K 2. točki

Pogovorne ure bodo predvidoma v tednu ko so predvidene pogovorne ure v Železnikih.

URNIK TEDENSKIH POGOVORNIH UR:

RAZRED UČITELJICA DAN URA
1. r, 2. r, 3. r Monika Gasser sreda 9.55 – 10.40
4.r, 5. r Ana Čufer sreda 8.45 – 9.30
TJA 4.,5. r Jana Kusterle sreda 7.10 – 7.55

K 3. točki

Eno predavanje za starše naj bi bilo na PŠ Sorica. Predavanja, ki jih organizira centralna šola pa so namenjena tudi staršem naših učencev.

K 4. točki

Delavnice za starše (vsaj enkrat letno) bodo pripravile učiteljice glede na dogovor s starši.