Sodelovanje s starši

Dobro sodelovanje s starši uvrščamo med pomembnejše dejavnike dela na šoli.

 1. Roditeljski sestanki
 2. Pogovorne ure
 3. Predavanja za starše
 4. Delavnice za starše
 5. Srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

 

K 1. točki

Predvideni roditeljski sestanki:

SEPTEMBER

Dnevni red:

 1. Osnovne informacije ob začetku šolskega leta (g. Ravnatelj Franc Rant)
 2. Organizacija pouka v šolskem letu 2019/2020
 3. Volitve predstavnika v svet staršev
 4. Zbiranje denarnih sredstev za šolski sklad
 5. Razno

 

APRIL (za učence 4. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki

Dnevni red:

 1. Informacije o letni šoli v naravi (ga. Marjeta Demšar)
 2. Razno

 

JUNIJ (tudi za starše bodočih prvošolčkov)

Dnevni red:

 1. Zaključek šolskega leta 2019/2020
 2. Šolski pripomočki za šolsko leto 2020/2021
 3. Razno

 

AVGUST (za učence bodočega 5. razreda)

Predvidoma v OŠ Železniki ali PŠ Selca

Dnevni red:

 1. Zadnje informacije pred odhodom v letno šolo v naravi v Savudrijo (razredničarka oz. učiteljica, ki gre z učenci v LŠN)
 2. Razno

 

K 2. točki

Pogovorne ure bodo predvidoma v tednu ko so predvidene pogovorne ure v Železnikih.

8. 10. 2019

5. 11. 2019

3. 12. 2019

14. 1. 2020

10. 3. 2020

7. 4. 2020

12. 5. 2020

 

 

URNIK TEDENSKIH POGOVORNIH UR:

RAZRED UČITELJICA DAN URA
1. r, 2. r, 3. r Monika Gasser sreda 7.55 – 8.40
4.r, 5. r Tadeja Tolar petek 11.35 – 12.20
TJA 4.,5. r Jana Kusterle sreda 7.10 – 7.55
1. r Petra Peternelj ponedeljek 7.10 – 7.55
1. – 5. r Polona Pintar petek 12.25 – 13.10

 

K 3. točki

Predavanja, ki jih organizira centralna šola so namenjena tudi staršem naših učencev. V letošnjem letu načrtujemo predavanje Varnost na spletu (12. 2. 2020, v prostorih OŠ Železniki).

 

K 4. točki

Delavnice za starše (vsaj enkrat letno) bodo pripravile učiteljice glede na dogovor s starši. Predvidoma v mesecu marcu oz. aprilu.